COVID - Ondersteuning Vaccinatiecentrum

vrijdag 2 april 2021

Tussen winter en lente 2020-2021 werd in België alles in gereedheid gebracht om van zodra de vaccins beschikbaar kwamen, te starten met de vaccinatie van onze landgenoten als instrument om op een actieve wijze de verspreiding van COVID tegen te gaan.

De eerstelijnszones en steden en gemeentes sloegen de handen in elkaar om tientallen vaccinatiecentra in te richten ... die uiteindelijk ook bemand dienden te worden.

Ook in Gent werd het "Vaccinatiecentrum Gent" opgebouwd en in dienst genomen, en vanop de site van Flanders Expo wordt de vaccinatie uitgerold naar Gent en directe omgeving.

 

Helpende handen

Oproepen vanuit Rotary International, ons eigen district én vanuit de vaccinatiecentra om vrijwillig te komen helpen werden doorgespeeld naar onze leden.

Meerdere leden meldden zich aan ... zowel voor:
- medische taken (bv. vaccin-bereider, vaccinator, module-arts)

als voor:
- niet-medische taken (onthaal, planning afspraken, supervisie wachtzaal, ...).

 

We zijn er ...

Sinds pakweg half maart is er meermaals elke week wel iémand van Gent-Zuid aan de slag in het vaccinatiecentrum.

Tot op heden zijn er dagelijks twee shiften van 7 werkuren, in een latere fase zou zelfs overgegaan worden naar een systeem van 3 shiften waardoor bijna vol-continu gevaccineerd wordt.

In het Nederlands, Frans, Engels, Duits en af en toe een woordje Italiaans of Turks of plat Gentsch proberen we de mensen welkom te heten, te helpen en gerust te stellen.
 

Er zijn aan de kant van de personen die komen om gevaccineerd te worden vooral dankbaarheid, appreciatie voor het onthaal en de 'Quality of Service' die geboden wordt en er wordt toch ook wel wat afgelachen.
Het is duidelijk ... gevaccineerd worden is voor de meesten Goed Nieuws.

En zo af en toe duikt er dan iemand op met een mand vol snoepzakjes met een "Dankjewel" waarop de vrijwiligers van het Vaccinatiecentrum vergast worden.

 

... en nog steeds nodig

Met de aanvang van de blok voor de hogeschool- en universiteitsstudenten en de gedeeltelijke hervatting van de horeca en andere sectoren, valt een gedeelte van de vrijwilligers weg.
Dus wie denkt dat het te laat is om zich nog te registreren als vrijwilliger is fout ... via de website van Vaccinatiecentrum Gent (of van een ander vaccinatiecentrum in uw buurt) is het nog altijd mogelijk je op te geven als vrijwilliger.

... het vaccinatiecentrum


Tekst

Tussen winter en lente 2020-2021 werd in België alles in gereedheid gebracht om van zodra de vaccins beschikbaar kwamen, te starten met de vaccinatie van onze landgenoten als instrument om op een actieve wijze de verspreiding van COVID tegen te gaan.De eerstelijnszones en steden en gemeentes sloegen de handen in elkaar om tientallen vaccinatiecentra in te richten ... die uiteindelijk ook bemand dienden te worden.Ook in Gent werd het "Vaccinatiecentrum Gent" opgebouwd en in dienst genomen, en vanop de site van Flanders Expo wordt de vaccinatie uitgerold naar Gent en directe omgeving. Helpende handen


Oproepen vanuit Rotary International, ons eigen district én vanuit de vaccinatiecentra om vrijwillig te komen helpen werden doorgespeeld naar onze leden.Meerdere leden meldden zich aan ... zowel voor:

- medische taken (bv. vaccin-bereider, vaccinator, module-arts)als voor:

- niet-medische taken (onthaal, planning afspraken, supervisie wachtzaal, ...). We zijn er ...


Sinds pakweg half maart is er meermaals elke week wel iémand van Gent-Zuid aan de slag in het vaccinatiecentrum.Tot op heden zijn er dagelijks twee shiften van 7 werkuren, in een latere fase zou zelfs overgegaan worden naar een systeem van 3 shiften waardoor bijna vol-continu gevaccineerd wordt.In het Nederlands, Frans, Engels, Duits en af en toe een woordje Italiaans of Turks of plat Gentsch proberen we de mensen welkom te heten, te helpen en gerust te stellen.

 Er zijn aan de kant van de personen die komen om gevaccineerd te worden vooral dankbaarheid, appreciatie voor het onthaal en de 'Quality of Service' die geboden wordt en er wordt toch ook wel wat afgelachen.

Het is duidelijk ... gevaccineerd worden is voor de meesten Goed Nieuws.En zo af en toe duikt er dan iemand op met een mand vol snoepzakjes met een "Dankjewel" waarop de vrijwiligers van het Vaccinatiecentrum vergast worden. ... en nog steeds nodig


Met de aanvang van de blok voor de hogeschool- en universiteitsstudenten en de gedeeltelijke hervatting van de horeca en andere sectoren, valt een gedeelte van de vrijwilligers weg.

Dus wie denkt dat het te laat is om zich nog te registreren als vrijwilliger is fout ... via de website van Vaccinatiecentrum Gent (of van een ander vaccinatiecentrum in uw buurt) is het nog altijd mogelijk je op te geven als vrijwilliger.


Doel

De actieve bijdrage van de leden en hun partners is een illustratie van het sociaal engagement dat we als Club hebben, door onze vaardigheden, kennis en tijd ter beschikking te stellen van de samenleving.


Financieel

De leden en hun partners dragen een deel of het geheel van de ontvangen vrijwilligersvergoedingen af voor Dienst aan de Gemeenschap.


Algemeen

 Zie ook ...

het persoonlijk verslag van een van onze leden in de rubriek Nieuws.


Partnerclubs

Gent Zuid

Extra afbeeldingen

Leden ...

... en leden ... en partners

nog leeg, bij het krieken van de dag (0630hr)

Medewerker ... what's in a name

en de dankbaarheid van de burger blijkt soms uit heel spontane geschenkjes.