Kine-/Ergo-/Revalidatie-ruimte Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZGent)

maandag 15 maart 2021

Luc Rombout

BAANBREKEND

Het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis van het UZGent doet baanbrekend werk op vlak van niet-farmacologische interventies bij kinderen.
Het Kinderziekenhuis is een gespecialiseerd universitair centrum waar de meest complexe aandoeningen bij kinderen behandeld en onderzocht worden.


Immuunziektes, kanker en talrijke andere complexe en soms onbehandelbare aandoeningen veroorzaken een zware psychologische belasting bij de jonge patiënten en bij hun ouders.
Kinderen kunnen weken of maanden gehospitaliseerd zijn, moeten psychisch 'indrukwekkende' ingrepen ondergaan ... en kunnen soms weken, maanden of jaren moeten terugkomen voor opvolgbehandeling, periodieke controle of revalidatie.

Om de jeugdige patiënten niet overdadig te confronteren met de klinische omgeving en de behandelkamers en toestellen waar ze soms traumatische herinneringen aan hebben, werd de hulp gevraagd van Rotary Gent-Zuid bij de realisatie van een Kine-/Ergo- en Revalidatie-ruimte binnen het kinderziekenhuis.

Prinses Elisabeth ziekenhuis - bron: UZGent


Tekst

 Het project

Het project houdt de verbouwing in van een bestaand lokaal in het ziekenhuis.

De aanpassingen betreffen: • Vernieuwing van de nutsvoorzieningen;
 • Aanpassing van de bevloering;
 • Prikkelarme zone met 'snoezel'effect;
 • Muurbeschildering en -decoratie;
 • Veelkleurige aanstuurbare verlichting;
 • Beeldprojectie;
 • Muziekinstallatie;
 • Op maat gebouwde wand met schuifdeuren voor opberging van medische en therapeutische toestellen;
 • Basisinfrastructuur voor VR- en gaming-applicaties.


Doel

DoelstellingEen niet-bedreigende omgeving creëren waarin contact met en behandeling van kind-patiënten mogelijk is:

- Voorbereiding op opname of medische ingreep (via speleducatie);

- Bespreking van de gevolgen van een aandoening;

- Kinesitherapie en Erogtherapie: gang- en motorische revalidatie;

- Fysiotherapie: aspiratie en ventilatie;

- Bespreking met ouders;

- ...
 Doelgroepen • Kinderen die voorbereid worden op een ingreep of opname;

 • Kinderen met een neuro musculaire aandoening in het kader van hun fysiotherapie;

 • Kinderen in revalidatie na een ongeval of ziekte;

 • Andere kinderen met een chronische aandoening; en

 • de ouders van deze kinderen.


Financieel

Budget


Rotary Gent-Zuid stelt vanuit het budget Dienst aan de Gemeenschap (DAG) het integrale verbouwbudget van € 15.000,- ter beschikking.


Algemeen

Planning


De voorbereidende werken werden aangevat in april 2021.

De ruimte zal vanaf medio 2021 beschikbaar zijn voor de therapieën.Contact • UZGent: dr. Sara DEBULPAEP

 • Rotary:         Luc ROMBOUTOmwille van GDPR regelgeving zijn de contactgegevens hier niet rechtstreeks vermeld. Contacteer Rotary Gent-Zuid indien u met een van deze personen contact wenst op te nemen.

Ander project


In 2019 werd door Rotary Gent-Zuid een eerste project gerealiseerd: een snoezelruimte/-badkamer.

Dit project is heel succesvol en wordt zowel door het kinderziekenhuis als door talrijke andere afdelingen van het ziekenhuis gebruikt voor niet-pharmacologische ondersteuning van patiënten.Het project werd ook meermaals voorgesteld op nationale en internationale congressen en kent aanzienlijke interesse uit zowel binnen- als buitenland.

Meer informatie over deze realisatie is te vinden onder een andere 'Actie' pagina.


Verslagen

Het resultaat


Het project werd opgeleverd einde mei 2021.

Omwille van COVID maatregelen was het nog niet mogelijk een ceremoniële overdracht en opening te organiseren.
Van zodra dit mogelijk is, zal een uitgebreid verslag toegevoegd worden.


Partnerclubs


Extra afbeeldingen

Situatie voor aanvang van het project

Concepttekening van het project

Tijdens de werken

Afgewerkte ruimte, nog zonder medische apparatuur en meubilair

Plafond met LED schermen, beamers, LED RGB verlichting, zelfs VR (Virtual Reality) is voorzien

Kastenwand voor opberging therapeutische toestellen