Rotary Gent-Zuid bos

zondag 7 maart 2021

Luc Rombout (secretaris Gent-Zuid)

Back in time

Toen ecologie en duurzaamheid nog heel exotische concepten waren ...

 

In 1993 bestond Gent-Zuid 20 jaar.

De Club wilde de verjaardag vieren met een boomplantactie, mede op aandringen van Rotary International om ecologisch te denken en te handelen.

De andere Gentse Rotary clubs werkten mee in het kader van een jaarlijkse gemeenschappelijke Rotary actie; maar in Gent was geen terrein beschikbaar.

Met de hulp van twee toenmalige Rotary Gent Zuid leden, Carlo De Cooman raadslid in Merelbeke en stuwende kracht landmeter Hugo de Moor werd een overeenkomst gesloten met de gemeente Merelbeke. Op de wijk Kwenenbos zou een terrein van drie hectaren, eigendom van de gemeente, beplant worden.

Door Prof. i.r Lust, laboratorium bosbouw UGent werd een lijvig dossier opgesteld met onder andere beschrijving van de huidige begroeiing, samenstelling van de grond, boomsooortenkeuze, plantschema, planttijdstip, vervoer en inkuilen van de planten…

Uiteindelijk zouden 7600 planten nodig zijn:

  • 125 hoogstammen: zomereik en es
  • 5045 bosplantsoen  bovenetage: zwarte els, boskers, trilpopulierwaterwilg…
  • 2585 bosplantsoen onderetage struiken: vogelkers, lijsterbes, meidoorn…

De totale prijs voor het beplantingsplan en voor het plantgoed ex BTW bedroeg 270.000 BEF.

 

6 November 1993 was de plantdag.

De mannen van de plantsoendienst Merelbeke hadden het terrein plantklaar gemaakt en gelukkig ook  de kuilgaten gegraven. Ze  zorgden voor genoeg spaden en voor het opvolgen van het plantschema.

Er was een grote opkomst van Rotary leden met familie, doch ook van  de volledige gemeenteraad en van perslui die in alle dagbladen zorgden voor een uitgebreide reportage met de hulp van een fraai opgestelde persmap.

Na de nodige toespraken en onthulling door onze Rotary Gouverneur van de gedenkplaat ‘Rotary-bos 1993’ volgde een korte receptie.

Nadien konden alle aanwezigen zich uren uitleven in het aanplanten. Niet iedereen had de gepaste schoenen of kleren aangetrokken. Aan elke boom werd  een kaartje met de naam van de trotse planter gehangen. Het ene boompje stond er al wat rechter bij dan het andere.

Het ganse gebeuren werd afgerond met een natuurwandeling door de Scheldevallei en een gezellige Breughelmaaltijd.

Toenmalige burgemeester van Merelbeke Jean Pede stuurde een bedankingsbrief met de garantie dat de aanplanting van de rest van het bos nog zal gebeuren en dat de jonge plantjes met de nodige zorgen zullen omringd worden.

Enkele droge zomers en enkele stormen brachten de nodige schade toe aan ons bos, toch blijft het voor allen die dit meemaakten,  een aangename herinnering tijdens wandelingen of  fietstochten in deze mooie streek.

 

... en in 2021

zijn ecologie en duurzaamheid ...

vaste waarden en aandachtpunten geworden waar Rotary Gent-Zuid zich ook strategisch wil voor inzetten.

 

Gelegenheid om een "Revisited" te organiseren op 6 maart.
Nog steeds beperkt in activiteiten door COVID maatregelen, was het toch mogelijk een Club-wandeling te organiseren in en rond het Rotary Gent-Zuid bos. In groepjes van 4 (de 'bubbles') werden Clubleden en partners met zowaar een volledige Roadbook op pad gestuurd, om het Kwenenbos, landelijke stukken van Merelbeke en natuurlijk het Rotary Gent-Zuid bos te doorkruisen.


We kwamen, liepen erdoor en zagen dat het nog steeds goed was.

Het bos wordt frequent gebruik door lopers, wandelaars en vooral ook mountain bikers (omwille van de hoogteveschillen) en vormt lokaal een groene long voor de buurt.
Ook voor de lokale scholen is het bos belangrijk. Zo werden in samenwerking tussen de scholen en Natuurpunt vleermuiskasten opgehangen.

 

Voor de meeste leden was dit een kennismaking met een verwezenlijking van de Club die zelfs bijna uit het collectief geheugen was verdwenen.

 

Voor leden van andere Clubs die dit even lezen ... een uitnodiging om even in de zoekbalk van uw browser "Rotary bos" in te geven, op het kaartje te kijken, de stapschoenen aan te trekken en op pad te gaan !


 

 

 

Rotary Gent-Zuid plant 3ha bos.


Tekst

Back in timeToen ecologie en duurzaamheid nog heel exotische concepten waren ...


 In 1993 bestond Gent-Zuid 20 jaar.De Club wilde de verjaardag vieren met een boomplantactie, mede op aandringen van Rotary International om ecologisch te denken en te handelen.De andere Gentse Rotary clubs werkten mee in het kader van een jaarlijkse gemeenschappelijke Rotary actie; maar in Gent was geen terrein beschikbaar.Met de hulp van twee toenmalige Rotary Gent Zuid leden, Carlo De Cooman raadslid in Merelbeke en stuwende kracht landmeter Hugo de Moor werd een overeenkomst gesloten met de gemeente Merelbeke. Op de wijk Kwenenbos zou een terrein van drie hectaren, eigendom van de gemeente, beplant worden.Door Prof. i.r Lust, laboratorium bosbouw UGent werd een lijvig dossier opgesteld met onder andere beschrijving van de huidige begroeiing, samenstelling van de grond, boomsooortenkeuze, plantschema, planttijdstip, vervoer en inkuilen van de planten…Uiteindelijk zouden 7600 planten nodig zijn:
  • 125 hoogstammen: zomereik en es

  • 5045 bosplantsoen  bovenetage: zwarte els, boskers, trilpopulierwaterwilg…

  • 2585 bosplantsoen onderetage struiken: vogelkers, lijsterbes, meidoorn…De totale prijs voor het beplantingsplan en voor het plantgoed ex BTW bedroeg 270.000 BEF. 6 November 1993 was de plantdag.De mannen van de plantsoendienst Merelbeke hadden het terrein plantklaar gemaakt en gelukkig ook  de kuilgaten gegraven. Ze  zorgden voor genoeg spaden en voor het opvolgen van het plantschema.Er was een grote opkomst van Rotary leden met familie, doch ook van  de volledige gemeenteraad en van perslui die in alle dagbladen zorgden voor een uitgebreide reportage met de hulp van een fraai opgestelde persmap.Na de nodige toespraken en onthulling door onze Rotary Gouverneur van de gedenkplaat ‘Rotary-bos 1993’ volgde een korte receptie.Nadien konden alle aanwezigen zich uren uitleven in het aanplanten. Niet iedereen had de gepaste schoenen of kleren aangetrokken. Aan elke boom werd  een kaartje met de naam van de trotse planter gehangen. Het ene boompje stond er al wat rechter bij dan het andere.Het ganse gebeuren werd afgerond met een natuurwandeling door de Scheldevallei en een gezellige Breughelmaaltijd.Toenmalige burgemeester van Merelbeke Jean Pede stuurde een bedankingsbrief met de garantie dat de aanplanting van de rest van het bos nog zal gebeuren en dat de jonge plantjes met de nodige zorgen zullen omringd worden.Enkele droge zomers en enkele stormen brachten de nodige schade toe aan ons bos, toch blijft het voor allen die dit meemaakten,  een aangename herinnering tijdens wandelingen of  fietstochten in deze mooie streek. ... en in 2021zijn ecologie en duurzaamheid ...


vaste waarden en aandachtpunten geworden waar Rotary Gent-Zuid zich ook strategisch wil voor inzetten. Gelegenheid om een "Revisited" te organiseren op 6 maart.

Nog steeds beperkt in activiteiten door COVID maatregelen, was het toch mogelijk een Club-wandeling te organiseren in en rond het Rotary Gent-Zuid bos. In groepjes van 4 (de 'bubbles') werden Clubleden en partners met zowaar een volledige Roadbook op pad gestuurd, om het Kwenenbos, landelijke stukken van Merelbeke en natuurlijk het Rotary Gent-Zuid bos te doorkruisen.

We kwamen, liepen erdoor en zagen dat het nog steeds goed was.Het bos wordt frequent gebruik door lopers, wandelaars en vooral ook mountain bikers (omwille van de hoogteveschillen) en vormt lokaal een groene long voor de buurt.

Ook voor de lokale scholen is het bos belangrijk. Zo werden in samenwerking tussen de scholen en Natuurpunt vleermuiskasten opgehangen. Voor de meeste leden was dit een kennismaking met een verwezenlijking van de Club die zelfs bijna uit het collectief geheugen was verdwenen. Voor leden van andere Clubs die dit even lezen ... een uitnodiging om even in de zoekbalk van uw browser "Rotary bos" in te geven, op het kaartje te kijken, de stapschoenen aan te trekken en op pad te gaan !

   


Doel

Al in 1993 uiting geven aan het belang van duurzaamheid en groenzones in een steeds meer verstedelijkende omgeving.


Financieel


  • 270.000 BEF in 1993

  • Op basis van benaderde indexcijfers: € 11.445  (in waarde 2020)


Algemeen

 Toevoeging van vleermuiskasten in het bos:Artikel Natuurpunt 


Partnerclubs

Gent Zuid

Extra afbeeldingen

Spookhof wordt Rotary Gent-Zuid bos

Rotary plant bos

20210306_wandeling06

20210306_wandeling10

20210306_wandeling11

20210306_wandeling18

20210306_wandeling19

20210306_wandeling23

20210306_wandeling28