DRCM - Hulpverlening voor Oekraine (1)

dinsdag 15 maart 2022

L. ROMBOUT

Hulpverlening door Rotary Clubs in BeLux ingevolge het conflict in Oekraine

Opnieuw inzet van "DRCM"

Na de overstromingen in België in de zomer van 2021 werden de hulpacties van Rotary Clubs in België en Luxemburg zo veel mogelijk centraal gecoördineerd vanuit een nieuwe ad hoc werkgroep "Disaster Relief & Crisis Management" (DRCM) vanuit onze Rotary Club Gent-Zuid.

Ook van bij de aanvang van het conflict in Oekraine kwam de solidariteit en inzet van Belgische en Luxemburgse Rotariërs op gang en werden de aloude contacten met Rotariërs in Oekraine (sommige daterende van de opvang van kinderen uit de getroffen zone rond Chernobyl), Polen, Roemenië en Moldavië ineens veel actiever.

Om niet verloren te lopen in een ongestructureerd aanbieden van hulp aan allerlei Rotariërs in de getroffen landen, om de aanvragen van hulp te kanaliseren en om zo veel mogelijk resultaat te boeken van onze financiële en logistieke inzet, werd door de districten besloten om opnieuw te proberen de initiatieven te kanaliseren naar bepaalde acties toe en via "DRCM" als contactpunt te laten organiseren.Tekst

De prioritaire domeinen voor België-Luxemburg

Rotary wenst vanuit haar onafhankelijke humanitaire positie hulp te bieden op een manier dat de verzamelde gelden en de onderliggende acties zo veel mogelijk rendement opleveren en dat het duidelijk is voor wie gelden aan Rotary geeft, waar deze voor gespendeerd worden.

Vanuit die doelstelling, werden voor Rotary in België en Luxemburg VIER prioritaire actiedomeinen gekozen:

1. Levering van medische hulpgoederen "HospiKits" via onze eigen NGO Ziekenhuis zonder Grenzen;

2. Materiële steun aan Rotary clubs die in Moldavië, Polen en Roemenië instaan voor de opvang van vluchtelingen;

3. Materiële steun aan Rotariërs en niet-Rotariërs die in België instaan voor de opvang van vluchtelingen;

4. Kleinere lokale acties.


Partnerclubs

 • Diverse Rotary Clubs in Polen, Roemenië en Moldavië
 • Voor de HospiKits actie: RC Kharkiv Multinational, RC Kyiv-City, RC Kyiv-225
 • Het Interlandencomité (ICC)

Medische trauma-hulp

Rotary België financiert al jaren een heel unieke in België gevestigde Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) Hôpital-sans-frontières - Ziekenhuis zonder Grenzen.

Alle info: [ ZZG-HSF ]

In samenwerking met de medische experts van ZZG werden de reeds jaren bestaande HospiKits met medisch materieel geconfigureerd om speciaal inzetbaar te zijn voor oorlogsverwondingen.

De HospiKits waarvoor Rotary gelden bijeenbrengt, bestaan uit twee componenten:

 1. Rugzakken, die gevuld zijn met medisch materiaal dat cruciaal is voor hulpverleners die te velde gaan na een bombardement, beschieting, ... Middelen om bloedingen te stelpen, schotwonden te stabiliseren, ademhaling in stand te houden, etc. (prijs ong. € 1.000)
 2. Metalen koffers, die gevuld zijn met medisch materiaal dat cruciaal is voor de levensreddende behandeling van oorlogsslachtoffers die in een veldhospitaal of hospitaal worden binnengebracht ... Chirurgische instrumenten, OK kleding, beademingshulpmiddelen, materiaal voor amputaties, pijnstillers, etc. (prijs ong. € 4.000)

De HospiKits actie bestaat er in:


 1. Dat Rotary gelden bijeenbrengt om zo veel mogelijk van deze Backpacks en Boxen te kunnen laten samenstellen door ZZG.

 2. Dat we deze HospiKits via de officiële transportroutes en onder supervisie van de Oekrainse overheid in België tot aan de Oekrainse grens brengen.

 3. Dat Oekrainse Rotariërs op risico van hun leven, deze medische trauma kits op Oekrainse grondgebied ter plaatse brengen naar de ziekenhuizen en veldhospitalen die er behoefte aan hebben. Momenteel is dit vooral Kyiv en Kharkiv.

 4. De volledig digitale opvolging van alle zendingen en rapportering naar de sponsors.

Basisprincipes

 • Al onze hulpgoederen dienen ingezet te worden met volledig respect van de Conventies van Geneve. De medisch hulp is dus beschikbaar voor alle gewonden, ongeacht hun nationaliteit.
 • Rotary volgt het volledige traject van bron tot bestemming, en werkt rechtstreeks samen met de Oekrainse overheid met betrekking tot beveiliging / supervisie van de konvooien en de correcte identificatie van onze bestemmelingen.
 • Rotary onderneemt geen acties die (eigenlijk) door andere organisaties kunnen of zouden moeten opgezet worden.

Uw steun ...

Ook niet-Rotariërs kunnen deze actie ondersteunen.

Hiervoor werd een speciale rekening geopend op niveau van het Rotary District

Rekeningnummer: BE68 0689 4445 0934 

bij storting te vermelden mededeling: "UKRAINE

Die bedragen worden louter ingezet voor het maken van die Hospi-Kits.


Personen die de algemene hulpverlening van Rotary aan UKR willen ondersteunen - en een fiscaal attest voor stortingen vanaf €40 wensen - kunnen ook storten via de Koning Boudewijnstichting.
BE10 0000 0000 0404     -      mededeling: ***623/3699/30023***