Overstromingen - Hulp aan La Brouck (Trooz)

vrijdag 6 augustus 2021

La Brouck, gehucht in Trooz ...
deels afgesloten van de bewoonde wereld door een ingestorte brug,
verstoken van enig burgerlijk bestuur of enige vorm van daadwerkelijke officiële hulpverlening ...

gedragen door de enorme inspanningen van anonieme vrijwilligers ...
met tientallen, honderden wanhopige inwoners.

Alle foto's: datum 05-AUG-2021

Net zoals vele andere Clubs in Belgium/Luxemburg (Belux) probeert Gent-Zuid een steentje bij te dragen aan het verlichten van het leed van de slachtoffers van de overstromingen in België en het helpen bij de hervatting van een functionele samenleving en de heropbouw.

Na allerhande contacten met Rotary Liège, Dinant, District D2160 en andere, was duidelijk dat de deelgemeente "La Brouck" in Trooz een gebied was waar ondanks dat er weken verlopen zijn sinds de overstroming, de noden zeer hoog zijn en dat door de afwezigheid van enig burgerlijk bestuur de steun aan de bevolking afhangt van de inzet van individuele vrijwilligers en helpende organisaties.

In de dagen voorafgaand aan onze eerste 'missie' naar La Brouck werden contacten gelegd met een lokale 'wijkoudste' om voeling te krijgen met hoe we hulp konden bieden en waaraan men nood had.
Nog steeds wat specifieke voeding ... maar nu vooral middelen die de bewoners 'vooruit helpen' om hun woningen te saneren en om het in de straten leefbaar te maken: insecticides, ontsmettingsmiddelen om schimmels op de muren te doden, waterkokers, verlengkabels, huishoudhandschoenen, emmers, ...
Een eerste remorque werd gevuld en een ploeg van Gent-Zuid vertrok naar La Brouck ... ergens met een onzekerheid over "of we niet te laat waren" ... en "of niet alles al geregeld was".


We troffen een ontredderde bevolking, al weken wachtende op nog steeds afwezige 'officële hulp'. Inwoners wachten al 3 weken op een grote tent om te kunnen samenkomen of ten minste wat plooistoeltjes en -tafels om in de verwoeste school te kunnen eten.
Nu zitten ze 's middags en 's avonds op de trapjes van hun huis - als het niet regent - om allerhande geïmproviseerde maaltijden op te eten.

De lokale kapel is een distributiepunt geworden, volledig uitgebaat door vrijwilligers.
Elke dag wordt nog een 'gevechtsrantsoen' aan elke deur afgezet... oude stocks van het Nederlandse leger, opgespoord door een groep vrijwilligers, opgehaald door Belgische truckers en dagelijks verspreid door twee Limburgse vrijwilligsters die met hun 4x4 door de straten rijden.


Binnen in huis kan men niet eten, ALLE huisraad is weggespoeld en een doordringende schimmelgeur maakt het onleefbaar.
Voor sommige bewoners werd simpelweg geen opvang gevonden, anderen worden aangemaand om terug te komen omdat de verzekering een externe opvang niet langer wil betalen.

Bijhorende beelden spreken voor zich ...

A vendre ?

En kort daarna werd de kelder gesaneerd

Deel van de eerste zending van materialen voor de slachtoffers

Een straat ?

Voormalige hoogspanningscabine

tja ...

niet alleen Rotariërs, ook partners ...

Dankbaarheid van en samenwerking met de inwoners

Een alweer 'goed ingerichte' woning ...

Rommel, 360° rommel.

Koffie gekregen van een dankbare inwoner

Als "eens een mep geven" de juiste actie is

Mensen helpen: hen 'tools' geven. Gereedschapspacks: gezocht door RC Liège, betaald door D2160/2130, geleverd door RC Gent-Zuid.

Gevonden stekkers. 'Goud' voor de inwoners die terug elektriciteit in huis willen.

'Dé Marcel', onze liaison van RC Liège

De RC Gent-Zuid & Liège ploeg ... en "Faby" wiens huis gesaneerd werd.

... of Action ... says it all.

Een woning die er nog bijligt zoals op dag 1

De kapel, door vrijwilligers uitgebaat logistiek distributiepunt

... alles vernietigd, behalve de muren.

Op basis van de concrete hulpvragen zijn we begonnen met het verder ontmantelen van deurstijlen en plaasterwerk om ietwat schimmel onder controle te krijgen, riolering te ruimen om nieuwe wateroverlast te voorkomen, te helpen met te proberen kabels aangesloten krijgen voor wanneer - hopelijk weldra - er terug elektriciteit zal zijn, raad te geven aan wanhopige inwoners (sommige ongeletterd).
Via onze Vrienden uit Liège - met grote V ... of hoe je op enkele uren misschien wel Friends for Life kan worden - werden gereedschappen geleverd en kwamen inwoners vragen of we ze ook hamers, beitels, koevoeten, ... konden leveren.
Ze hebben niets ... NIETS ... meer, en willen alleen maar wat hulp om te proberen hun leven te hervatten.


Via RC Liège hebben we nu gereedschaps-kits laten samenstellen en leveren bij de lokale inwoners, betaald met de gelden van onze Club en de giften aan Districten D-2130 en D-2160.
Oprechte bewondering ook voor alle vrijwilligers ter plaatse en specifiek ook voor de talrijke Rotariërs die in vele getroffen gebieden vanaf dag 1 in de weer zijn om maaltijden te bereiden, goederen te leveren, te werken, ...


Structureel en volgehouden ...

In de komende weken, en wellicht maanden,
zullen we trachten de slachtoffers van de overstroming te blijven ondersteunen.
Dit zal de vorm hebben van 'manpower' ter plaatse, logistieke en materiële steun in samenwerking met het eigen district D2130, het getroffen district D2160 en de Club de Liège met wie ondertussen een sublieme operationele samenwerking werd uitgebouwd.

Complementair aan de inzet van talloze andere vrijwilligers, vzw's, groepen, heeft Rotary een unieke rol en unieke mogelijkheden door de lokale verankering, ingezamelde middelen, de leverage van ons uitgebreide netwerk en vooral ook de neutrale a-politieke a-religieuse onbaatzuchtige beschikbaarheid voor zij die het nodig hebben.

RC Gent-Zuid heeft een Ad Hoc commissie Overstromingen opgericht om onze activiteiten intern en extern te coördineren en samenwerkingsverbanden te zoeken met diverse andere Clubs (POC: Luc Rombout).


We CAN make a difference


Service above Self is ons universele motto.
Serve to change lives ... is het thema van het werkingsjaar 2021-2022 ...

de tranen van de lokale bevolking,
de dankbaarheid naar ons toe omdat we luisteren naar hun antwoord op de vraag "waarmee kunnen we u helpen" en dat dan ook doen ...,
de materiële hulp door de mensen ter plaatse te hebben,
het zijn maar enkele voorbeelden die aan het einde van de dag in alle bescheidenheid aangeven dat we voor enkele slachtoffers een verschil maken.


De afwezigheid van remediërend burgerlijk bestuur en officiële hulpverlening veroorzaken een wanhoop en frustratie bij de lokale inwoners ...

uitzichtloosheid, machteloosheid en ontmoediging ...
voor even weggehaald door een Rotariër met een schop, een hamer en wat troostende woorden "dat het allemaal wel goed komt" !


(noot: dit is een persoonlijke bijdrage en vertegenwoordigt vanzelfsprekend niet de organisatie Rotary in zijn geheel.)