STATUTAIRE VERGADERING - Alle Gentse Rotaryclubs samen in het Balenmagazijn

donderdag 23 maart 2023 19:30-22:00, Restaurant Balenmagazijn — Getouwstraat 10, 9000 Gent
Website: https://het-restaurant.be/restaurant/balenmagazijn/praktisch-balenmagazijn
Sprekers:

Koen Schoors en Koen Decoodt

Een avond met veel Gentse vrienden op een speciale plek...

Het sociaal restaurant Balenmagazijn is, net zoals de Parnassuskerk, een tewerkstellingsproject van maatwerkbedrijf Ateljee vzw, een van de partners binnen onze eigen Rotary-vzw Voedselondersteuning Gent (VOG).

We maken van de bijeenkomst gebruik om met onze vrienden uit de Gentse clubs samen stil te staan bij armoedebestrijding, een van de speerpunten in Rotary.

De avond start met een koud buffet en wordt ingeleid door onze vriend Koen Decoodt met een overzicht van de jaarwerking van VOG en de evolutie van de armoede in Gent.

Onze gastspreker Koen Schoors, is als professor economie UGent geboeid door dit onderwerp. Hij schetst ons een kritische visie over armoede en armoedebestrijding. De dynamische problematiek, de mogelijke evolutie van de armoede, de acties vanuit het beleid wil hij toelichten en tegelijk in een samenspraak luisteren naar onze eigen vragen hierbij.

Een avond voor alle Gentse Rotariërs en Rotaracters en hun partners die mooi aansluit bij de betrokkenheid van zovelen bij de jaarlijks samen georganiseerde Wijnfeesten en de vele sociale acties van de Gentse clubs met hun commissies Dienst aan de Gemeenschap.

  • Er is parking voorzien vlakbij het sociale restaurant.
  • Opgelet: Om met de wagen terplaatse te komen rijdt u best via de Nieuwe Vaart en de Gaardeniersweg. U kan een duidelijk aanrijplan hier onder downloaden. 


Registratie

De aanmelddeadline is verstreken