Welkom bij Rotary Gent-Zuid

Gent-Zuid

Is een van de 'Gentse Clubs' en telt momenteel 44 leden waaronder 2 ereleden.

Ontstaan

Rotary Gent-Zuid werd gesticht op 24 september 1973 en kreeg de officiële erkenning als Rotary Club op 14 november van hetzelfde jaar.

Vergaderingen

Rotary Gent-Zuid komt tweemaal per maand samen, meestal op maandag of op donderdag.
De vaste vergaderplaats is 't Groenhof in Melle.

Service above Self

Gent-Zuid is een sociaal sterk geëngageerde club. Via talrijke binnenlandse en internationale projecten zetten onze leden zich in om positieve veranderingen teweeg te brengen.
We hebben hierbij een aantal kerndomeinen gekozen die de eigenheid van onze Club uitmaken.
Armoedebestrijding, jeugd, een duurzame wereld en digitale kloof zijn enkele van deze strategische domeinen waarin we actief zijn.

Resultaten

Bekijk zeker ook de pagina 'projecten' [ link ] voor informatie over enkele van onze recente grote projecten.


Recital Rotary Gent-Zuid

Een Recital is een van de manieren waarop we jaarlijks financiële middelen verzamelen om onze acties en projecten te kunnen waarmaken.
Het is een vaste waarde sinds 1979.
Klik hier om dit jaarlijks hoogtepunt te ontdekken.

Contact

Wenst u onze club te leren kennen of te bezoeken, stuur dan gerust een mailtje naar info@rcgentzuid.be.